Skip to main content

Syyskokouksen kuulumiset

Seuran syyskokous pidettiin 28.12. Kumppanuustalo Nuotassa. Kokoukseen osallistui toistakymmentä jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, vahvistettiin jäsenmaksun määrä, valittiin seuran hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäseniä. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin seuran sääntömuutos sekä palkittiin vuoden valmentaja ja syyskaudella menestyneitä urheilijoita.

Avaus

Seuran puheenjohtaja Matti Heikkilä avasi kokouksen toivottaen kaikki lämpimästi tervetulleeksi kokoukseen.

Matti kävi läpi Erä-Veikkojen ja Nordicin kulunutta vuotta. Suuria asioita seuran toiminnassa ovat olleet toiminnanjohtajan vaihtuminen kesän aikana sekä Erä-Veikkojen toiminnan vaiheittain alkanut digitalisoituminen. Seura on saanut entistä suurempaa medianäkyvyyttä kilpailuissa menestyneiden urheilijoiden ansiosta mm. Arsi Ruuskasen maastohiihdon maailman cupin Davosin kilpailussa menestyminen parhaana suomalaisena ollen kahdeksas. Seuran taloudellinen tilanne on hyvä, mutta tilanteen ylläpitäminen vaatii työtä.

Nordic on seuran suurin tapahtuma ja tärkein varainhankinnan keino. Nordicissa on käynnissä ”tiedot ja taidot talteen” -hanke, jolla kerätään talteen tärkeitä tietoja Nordicin järjestämisen vaiheista, vaatimuksista ja käytännön työstä. Hankkeessa tiedot digitalisoidaan ja tallennetaan pilvipalveluun, jotta ne ovat vuosittain helposti hyödynnettävissä. Tämän vuoden Nordicin tuloksen uskotaan olevaan kohtuullinen, vaikka kustannukset, kuten energiakustannukset ovat nousseet. Seuran taloudellinen tulos tulee pääasiassa tapahtumista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä. Näin ollen, jos saamme vuosittain varmistettua Nordicista hyvän taloudellisen tuloksen niin se mahdollistaa seuratoiminnan ylläpitämisen ja kehittämisen. Nordic onnistui tänä vuonna paremmin kuin koskaan.

Lopuksi Matti totesi, että Kuusamon Erä-Veikot on erittäin hyvä ja monipuolinen urheiluseura. Hän myös kiitti kaikkia seuratoimijoita, jotka mahdollistavat seuran toiminnan.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Kokouksessa käsitellyt toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat kokonaisuudessaan jäsenten saatavilla keilahallilla. Pääpiirteittäin toimintasuunnitelmassa käytiin läpi Erä-Veikkojen organisaatiota, strategiaa ja päätehtäviä sekä näistä johdettuja ensi vuoden tavoitteita kolmella pääpainopistealuella, joita ovat lasten ja nuorten liikunta, tapahtumat sekä kilpa-ja huippu-urheilu. Jokaiselle painopistealueelle suunniteltiin tavoitteita, näiden toteuttamisen toimenpiteitä sekä mittareita toteutumisen arviointiin. Lisäksi samanlainen suunnitelma tehtiin muutamalle, ei suoraan mihinkään edellä luetelluista painopistealueista kuuluviin asioihin liittyen.

Talousarvion tärkeimmät nostot ovat:

– Keilahallitoiminnan tuoton kasvattaminen

– Kustannusten nousun huomiointi, etenkin energian osalta

– Ruka Nordicin ja muiden tapahtumien suuri merkitys seuran taloudelliseen tulokseen

– Henkilöstökulujen nousu toiminnan ammattimaistumisen seurauksena

Jäsenmaksut

Seuran ensi vuoden jäsenmaksuihin ei tullut korotuksia, joten jäsenmaksut pysyvät samana (henkilö: 20 €, perhe: 30 €)

Hallitus

Seuran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Matti Heikkilä.

Sääntömuutoksen seurauksena hallituksen kokoa pienennettiin 11:stä kahdeksaan, jotta päätöksenteosta saadaan ketterämpää. Seuran hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin kaksi jäsentä. Toinen heistä on Seppo Pyy ja toinen on Anita Saarela-Myllylä. vuonna 2023 hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi siis seuraavat jäsenet: Taina Aikkila, Hannu Päivärinta, Erkki Hämäläinen, Raita Virranniemi, Heidi Verkama, Seppo Pyy, Anita Saarela-Myllylä.

Sääntömuutos

Kokouksessa hyväksyttiin myös sääntömuutosehdotus, joka piti sisällään mm. kurinpitosääntöjen lisäämisen, hallituksen koon pienentämisen, muutamien termien ja vanhentuneiden toimintatapojen päivittämisen, hallituksen tehtävien kirjaamisen sekä nimenkirjoitussääntöjen muutoksen. Uudet säännöt lisätään seuran nettisivuille, kun niiden puhtaaksi kirjoittaminen valmistuu.

Palkitut

Seura palkitsi urheilijoita syyskauden menestyksen mukaan, jonka lisäksi valittiin seuran vuoden valmentaja. Vuoden valmentajaksi 2022 valittiin Elena Hietala tanssijaostosta. Elena tekee tanssijaostossamme todella merkittävää työtä valmentamalla ja vastaamalla useasta tanssiryhmästä ja niiden toiminnasta. Elena on valmentajana työlleen äärimmäisen omistautunut ja suhtautuu erittäin intohimoisesti tanssin opetukseen. Hän innostaa ja motivoi lapsia ja nuoria vilpittömällä iloisuudellaan ja aitoudellaan. Hän on kannustava ja innostava valmentaja, josta huokuu palo tanssin valmentamiseen. Palkittuja urheilijoita olivat: Marina Lohilahti, Vilho Palosaari, Kalle Heikkinen, Otto Laitinen, Santeri Mikkonen, Roni Säkkinen, Lauri Lamminsivu ja Olga Nieminen.

Onnittelut kaikille palkituille!