Skip to main content

Ruka Nordicin tiedot ja taidot talteen hankkeen loppuseminaari – ”Seura tapahtuman järjestäjänä”

-Ruka Nordicin tiedot ja taidot talteen hankkeen loppuseminaari – ”Seura tapahtuman järjestäjänä”

-29.5.2023 klo 18.00

-Kuusamon kaupungintalo, kokoustila Petäjä ja teams (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTQ5OTcwMzQtM2E2Yy00Y2JlLTkzYjktNWU3ZWZmZjE0YjVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f6711646-41ae-4157-9458-cf4a1e0601bd%22%2c%22Oid%22%3a%226c1cfea1-92ed-4a98-96d9-8424feed56d6%22%7d)

Tervetuloa Ruka Nordicin tiedot ja taidot talteen -hankkeen loppuseminaariin. Seminaarissa esitellään hankkeen tuloksia ja tuotoksia sekä annetaan vinkkejä esimerkiksi tiedonhallintaan ja vapaaehtoistoimintaan liittyen. Seminaari on avoin kaikille urheiluseuroille, muille järjestöille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille ihmisille. Seminaarin vierailevana puhujana on Kainuun rastiviikon pääsihteeri Jukka Liuha.

-Tapahtumaan ilmoittautuminen ennakkoon 25.5 mennessä tarjoiluja varten (mikäli tulet paikan päälle).

-Tapahtuma on maksuton.

 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: pauli.makela@rukanordic.com